Interactive Whiteboard 78"

Manico Board Multitouch 78" är en  interaktiv whiteboard som förstärker det interaktiva lärandet/upplevelsen och gör mötet mellan människor lite mer kreativt.

Denna multitouchtavla är användarvänlig och kräver inga speciella inställningar.
Sex personer kan samtidigt arbeta på tavlan, vilket skapar en bättre och mer kreativ inlärningsmiljö.

Manico Board 78" är 4:3 format.

Interactive Whiteboard 89"

Manico Board Multitouch 89" är det senaste interaktiva whiteboardsystemet. Tavlan förstärker det interaktiva lärandet och samarbetet i klassen. Denna multitouchtavla är användarvänlig och kräver inga speciella inställningar.

Fyra personer kan samtidigt arbeta på tavlan, vilket skapar en bättre och mer kreativ inlärningsmiljö.

Manico Board 89" är 16:10 format.